close
تبلیغات در اینترنت
شوهر خود رابه خوبی انتخاب کن
شوهر خود رابه خوبی انتخاب کن
محرم آمد ... محرم آمد ... محرم آمد ... محرم آمد ... محرم آمد ...
آخرین مطالب
لینک دوستان
+ نویسنده mohammad در دوشنبه 10 شهريور 1393 | نظرات()

یک مرکز خریدوجود داشت که زنان می توانستند به آنجا بروند ومردی را انتخاب کنند که شوهر آنان باشد .این مرکز پنج طبقه داشت وهر چه که طبقات بالاتر می رفت خصوصیات مثبت مردان بیشتر می شد؛اما اگر در طبقه ای دری راباز کنند,باید حتما آن مرد راانتخاب کنندواگر به طبقه بالاتر می رفتند دیگر اجازه برگشت ندارندوهر شخص فقط یک بار می تواند از این مرکزاستفاده کند.روزی دو دختر که باهم دوست بودندبه این مرکز خرید رفتندتاشوهر مورد نظر خود راپیداکنند.در اولین طبقه برروی در نوشته بود:این مردان شغل وبچه های دوست داشتنی دارند.دختری که تابلوراخوانده بود گفت:خب,بهتر از کارنداشتن وبچه نداشتن است ولی دوست دارم ببینم بالاتری هاچگونه اند؟پس رفتند.در طبقه دوم نوشته بود:این مردان شغلی باحقوق زیاد,وبچه های دوست داشتنی وچهره زیبادارنددختر گفت:طبقه بالاچه جوریه...؟طبقه سوم:این مردان شغلی باحقوق زیادوبچه های دوست داشتنی وچهره زیبادارندهمچنین درکار خانه کمک می کنند.دختر:وسوسه انگیز,ولی بریم بالاتر؛ودوباره رفتند.طبقه چهارم:این مردان شغلی باحقوق زیادوبچه های دوست داشتنی دارند.دارای چهره زیباهستند,همچنین در کار خانه کمک می کنندوهدف های عالی درزندگی دارند.آن دوواقعا به وجد آمده بودند.دختر :وای چقدر خوب.پس چه چیزی ممکنه طبقه آخر باشه!آنها گریه کردند.پس به طبقه پنجم رفتند,آنجانوشته بود:این طبقه فقط برای این است که ثابت کندزنان راضی شدنی نیستند.از این که به مرکز ما آمدید متشکرم وروز خوبی برای شما آرزومندم.

تعداد بازديد : 44
برچسب ها : ,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,